A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Березянська гімназія Ружинської селищної ради Житомирської області

наказ про затвердження Порядку дій в разі нападу на заклад освіти

                                                                   

                                      УКРАЇНА

                                   Березянська  гімназія

                             Ружинської селищної ради

                                                   

                                                           НАКАЗ

 

   06 .12. 2023                        с.Березянка                                          №122    

 

Про затвердження Порядку раннього

попередження та евакуації учасників

освітнього процесу в разі нападу або

ризику нападу на заклад освіти

 

                  Відповідно до пунктів 45 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», частини третьої статті 26 Закону України «Про освіту», пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 898-р, Концепції безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 301-р, наказу Міністерства внутрішніх справ України та наказу Міністерства освіти і науки України № 685/1013 від 18.08.2023 «Про запровадження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти». зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2023 року № 1583/40639, наказу по відділу освіти Ружинської селищної ради Житомирської області від 06 грудня 2023 року № 125 «Про затвердження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти», з метою врегулювання діяльності Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, закладів освіти щодо раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Адміністрації Березянської гімназії Ружинської селищної ради Житомирської області:

  1. Затвердити Порядок (механізм) раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, що додається( додаток 1).
  2. Створити (робочу) команду реагування (закладу освіти) (додаток 2 додається), здійснення заходів щодо попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти.
  3. Створити безпечні умови освітнього процесу без фізичного та психологічного насильства.
 1. Працівникам закладу освіти:

2.1.Постійно проводити профілактичні та інформаційні заходи щодо попередження алгоритму дій у разі нападу на заклад освіти.

2.2. Захищати права, інтереси та свободи, життя і здоров’я людини та громадянина, суспільства та держави від протиправних посягань під час освітнього процесу.

3.Адміністраціі закладу освіти:

3.1.Організовувати, забезпечувати та контролювати виконання заходів, спрямованих на створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти.

3.2. Ознайомити учасників освітнього процесу з планом евакуації та порядком оповіщення в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти (гучномовці, шкільні дзвінки, сирена).

3.3. Контролювати відповідність стану будівель (постійно, 1 раз на 6 місяців).

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор                                             Анатолій БІЛЯВСЬКИЙ             

     

 

З наказом ознайомлені

 

Світлана ЯКИМЧУК

Ірина ЖУРАКІВСЬКА

Ганна МАНДЗЮК

Катерина КУЛЬЧИЦЬКА

Галина БІЛЯВСЬКА

Володимир ГАЛІНСЬКИЙ

Дмитро ПОЛІНКЕВИЧ

Ганна ЛІСЕЦЬКА

Галина МАНДЗЮК

Світлана СТОВБЕЦЬКА

Олена ЛЕОНОВИЧ

Леонід РУДЕНКО

Оксана ГРІНЧУК

Надія ГОДОВАНЮК

Катерина СОФІЙЧУК

Людмила ЛОБОВА

Сергій ПОЛІНКЕВИЧ

Андрій БЕРЕЗІВСЬКИЙ

Олександр РАТУШНИЙ

Володимир ТАРАНЧУК

Руслан СОФІЙЧУК

Анатолій ГРІНЧУК

Людмила ПУГАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 1

                    до наказу Березянської

                    гімназії                       

                    від 06.12.2023 №

 

ПОРЯДОК

раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти

 

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок визначає механізм реагування поліції, ДСНС, закладів/установ освіти щодо раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти (далі - раннє попередження та евакуація).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

                 команда реагування закладу освіти - працівники закладу освіти, перелік яких затверджений наказом його керівника, на яких покладається здійснення заходів щодо раннього попередження, евакуації та реагування в разі нападу, ризику нападу на заклад/установу освіти;

напад на заклад освіти - застосування особою або групою осіб фізичного та/або психологічного насильства (із застосуванням (не застосуванням) різних видів зброї) у закладі/установі освіти (будівлі, споруді, інших об’єктах користування) та прилеглій до нього території, що може загрожувати життю та здоров’ю учасників освітнього процесу;

працівник закладу/установи освіти - особа, яка працює в закладі освіти на педагогічній посаді, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом/установою освіти;

раннє попередження нападу на заклад/установу освіти - заходи, які організовуються та проводяться в закладах освіти для створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу, проведення профілактичних та інформаційних заходів щодо попередження, алгоритму дій у разі нападу на заклад/установу освіти;

технічні засоби охорони - технічні засоби (система, прилади та обладнання, ручна система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації), що використовуються для виявлення, оповіщення і попередження про наявність небезпеки для життя та здоров’я людей, та/або майна, засоби контролю доступу;

    уповноважений поліцейський - поліцейський, який відповідно до посадових обов’язків здійснює в закладі освіти заходи з раннього попередження та евакуації.

      Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, Законах України «Про освіту»«Про Національну поліцію»Положенні про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733.

3. Метою організації та здійснення заходів щодо раннього попередження та евакуації є:

1) захист прав, інтересів і свобод, життя і здоров’я учасників освітнього процесу, працівників закладу/установи від протиправних посягань під час освітнього процесу;

2) створення умов для організації безпечного освітнього середовища, зокрема в частині створення в закладі/установі освіти умов, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичного та/або психологічного насильства (далі - безпечне освітнє середовище).

II. Порядок дій щодо раннього попередження та евакуації

1. Керівник закладу/установи освіти з метою створення умов безпечного освітнього середовища для навчання здобувачів освіти та роботи працівників закладу/установи освіти:

1) організовує, забезпечує та контролює виконання заходів, спрямованих на створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти;

2) розробляє та затверджує план евакуації, порядок оповіщення учасників освітнього процесу та алгоритми їх дій у разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти;

3) створює команду реагування закладу/установи освіти, затверджує її склад (не менше ніж три працівники закладу/установи освіти) та розподіляє між ними обов’язки щодо вжиття заходів реагування в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, у тому числі проведення евакуації учасників освітнього процесу;

4) забезпечує надання команді реагування закладу/установи освіти, уповноваженому поліцейському, працівнику ДСНС інформації, яка міститься в паспорті безпеки закладу освіти, та її вчасне оновлення;

5) уживає заходів щодо унеможливлення доступу на територію закладу/установи освіти сторонніх осіб, крім учасників освітнього процесу;

6) вносить пропозиції засновнику закладу освіти щодо необхідності забезпечення закладу/установи освіти технічними засобами охорони та фізичною охороною (за потреби);

7) забезпечує проведення комплексного обстеження не рідше ніж один раз на шість місяців стану об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, маршруту руху до них, вказівників, надійності охорони закладу/установи освіти (запірні пристрої на вікнах та дверях, наявність ґрат на вікнах, засобів та систем протипожежного захисту, комплексу тривожної сигналізації з передаванням тривожних сповіщень на пункти централізованого спостереження охорони);

8) забезпечує ознайомлення учасників освітнього процесу з планом евакуації та порядком оповіщення в разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти;

9) забезпечує належне функціонування об’єктової системи оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, сирени), системи протипожежного захисту закладу/установи освіти;

10) контролює відповідність стану будівель, приміщень, інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання в закладі/установі освіти чинним стандартам, правилам, нормам, не рідше ніж один раз на шість місяців організовує перевірку таких приміщень та території закладу/установи освіти постійно діючими технічними комісіями закладу освіти із складанням акта;

11) організовує проведення щороку заходів (навчання, тренування, тренінги) щодо дій учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти не рідше ніж чотири рази впродовж навчального року.

3. Команда реагування закладу освіти:

1) розробляє та подає на затвердження керівнику закладу/установи освіти алгоритм дій учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також плани евакуації учасників освітнього процесу;

2) складає та оновлює паспорт безпеки закладу/установи освіти, копія якого надається уповноваженому поліцейському, працівнику ДСНС та (за потреби) представникам інших органів державної влади;

3) здійснює навчання (тренування, тренінги) учасників освітнього процесу згідно з алгоритмами дій у разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти, а також проведення їх евакуації;

4) у разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти діє згідно з алгоритмом дій, затвердженим керівником закладу/установи освіти.

4. Працівник закладу освіти в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти:

1) негайно повідомляє членів команди реагування закладу/установи освіти та керівника закладу/установи освіти про відомі обставини нападу або ризику нападу;

2) роз’яснює здобувачам освіти алгоритми дій;

3) вживає заходів щодо проведення евакуації безпечним шляхом, визначеним командою реагування закладу/установи освіти, у разі неможливості евакуації вживає заходів щодо залишення здобувачів освіти в місці їх перебування в закладі/установі освіти;

4) виконує вимоги поліцейських та/або працівників ДСНС, які прибули в заклад/установу освіти для реагування на напад або ризик нападу, сприяє в межах компетенції їх діяльності та за можливості інформує про перебіг евакуації, місця перебування учасників освітнього процесу;

5) за наявності постраждалих осіб надає їм домедичну допомогу;

6) обстежує приміщення закладу/установи освіти з метою виявлення учасників освітнього процесу, яких не евакуювали;

7) бере участь у навчаннях (тренуваннях, тренінгах) щодо виконання дій згідно з алгоритмами в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також проведення евакуації.

5. Підставою для прийняття рішення про евакуацію учасників освітнього процесу є:

1) перебування в закладі/установі освіти або на його території чи безпосередньо поблизу них осіб, які скоїли напад, або наявні інші дані, що свідчать про намір скоєння нападу;

2) надходження повідомлень в усній або письмовій формі про напад або ризик нападу на заклад/установу освіти.

6. Для оповіщення про напад або ризик нападу на заклад/установу освіти використовуються такі сигнали:

1) перший сигнал - короткі, тривалістю 2-3 секунди, дзвінки, які повторюються п’ять разів із паузами, призначені для повідомлення учасникам освітнього процесу, що відбувається напад або є ризик нападу на заклад/установу освіти;

2) другий сигнал - довгий, тривалістю 10-15 секунд, дзвінок, призначений для повідомлення учасників освітнього процесу про проведення евакуації.

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                    до наказу Березянської

                    гімназії                       

                    від 06.12.2023 №

 

 

Команда реагування (закладу освіти) щодо попередження

та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти

 

 1. Директор– Білявський Анатолій Адамович
 2. Поліцейський  –_________________
 3. Перший поверх  – Галінський Володимир Миколайович( вчитель трудового навчання)
 4. Другий поверх – Полінкевич Дмитро Вікторович( вчитель музичного та образотворчого мистецтва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                      УКРАЇНА

                                   Березянська  гімназія

                             Ружинської селищної ради

                                                   

                                                           НАКАЗ

 

   07 .12. 2023                        с.Березянка                                          №123

 

Про затвердження   Алгоритму дій

 учасників освітнього процессу

 в разі нападу або ризику нападу

на заклад/установу освіти

 

  На виконання наказу Міністерства внутрішніх справ України та наказу Міністерства освіти і науки України № 685/1013 від 18.08.2023 «Про запровадження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти». зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2023 року № 1583/40639, наказу по відділу освіти Ружинської селищної ради Житомирської області від 06 грудня 2023 року № 125 «Про затвердження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти»,наказу по Березянській гімназії Ружинської селищної ради Житомирської області від 06 грудня 2023 року №122 «Про затвердження Порядку раннього

попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або

ризику нападу на заклад освіти»

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Алгоритм дій учасників освітнього процессу  в разі нападу або ризику нападу на заклад/установу освіти(додається ).

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

     Директор                                     Анатолій БІЛЯВСЬКИЙ

 

 

 

 

                                                                               Додаток

                    до наказу Березянської

                    гімназії                       

                    від 07.12.2023 № 123

 

Алгоритм дій у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти

1. Керівник закладу/установи освіти координує та контролює дії членів команди реагування закладу/установи освіти та працівників закладу освіти.

2. Команда реагування закладу/установи освіти та/або працівник закладу освіти:

1) негайно викликають поліцію та (за необхідності) інші екстрені служби, вмикає систему оповіщення за першим сигналом та повідомляє керівнику закладу/установи освіти про напад або ризик нападу на заклад освіти;

2) з’ясовує обставини нападу або виникнення ризику нападу (сутність загрози, кількість постраждалих від нападу, їх фізичний стан та місце перебування);

3) у разі неможливості евакуації, зокрема якщо проведення евакуації може бути небезпечним, уживає заходів щодо залишення учасників освітнього процесу в місці їх перебування в закладі/установі освіти та блокування будь-яким способом дверей та вікон;

4) у разі проведення евакуації вмикає систему оповіщення за другим сигналом;

5) уживає заходів щодо проведення безпечної евакуації учасників освітнього процесу в безпечне місце;

6) організовує безпечне пересування учасників освітнього процесу до укриття або іншого безпечного місця;

7) перевіряє приміщення, будівлю закладу/установи освіти на відсутність у них учасників освітнього процесу;

8) виконує вимоги поліцейських та/або працівників ДСНС, які прибули в заклад/установу освіти для реагування на напад або ризик нападу, та сприяє в межах компетенції їх діяльності та за можливості інформує про перебіг евакуації, місця перебування учасників освітнього процесу;

9) у разі наявності постраждалих від нападу організовує надання їм домедичної допомоги, у тому числі із залученням екстрених служб;

10) за можливості оповіщає батьків, інших законних представників про переміщення здобувачів освіти в укриття;

11) погоджує повернення учасників освітнього процесу до навчання після завершення заходів, вжитих у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також перевіряє кількість здобувачів освіти.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень